Herinrichting Vijzelstraat

05.09.2019

In opdracht van gemeente Amsterdam voert Max Bögl het project ‘Herinrichting Vijzelstraat’ uit. De Vijzelstraat vormt het sluitstuk van het project De Rode Loper. De herinrichting vindt plaats over ruim 600 meter, waarbij in de nieuwe situatie auto’s en tram op dezelfde plek rijden. Zo ontstaat er een verkeersluwe situatie met meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Herinrichting Vijzelstraat

 

In de nieuwe situatie sluit de Vijzelstraat qua profilering en materialisatie straks naadloos aan op zowel Muntplein als Vijzelgracht. Onderdeel van de herinrichting van het maaiveld is de vernieuwing van de tramsporen en tramhalte Muntplein. Tramlijn 24 loopt in noordelijke en zuidelijke richting door de Vijzelstraat. De tramsporen en bovenleidingen worden door GVB vernieuwd. Max Bögl coördineert deze werkzaamheden.

Het project omvat ook de (gedeeltelijke) vernieuwing van drie monumentale bruggen. Het betreft de bruggen over de Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht. Van de brug over de Herengracht (brug 30) wordt het oostelijke deel gesloopt en nieuw gebouwd. Het westelijke deel blijft intact. De brug over de Keizersgracht (brug 41) wordt volledig vervangen. Van de brug over de Prinsengracht (brug 70) wordt alleen het brugdek vervangen. Zowel brug 30 als 41 worden op de 2e zandlaag gefundeerd om voldoende draagkracht te realiseren. De vernieuwing van de bruggen zal gefaseerd plaatsvinden zodat de bereik- en leefbaarheid in de Vijzelstraat zo veel mogelijk blijft gehandhaafd tijdens onze werkzaamheden.

Door de Vijzelstraat lopen eveneens verschillende ondergrondse kabels en leidingen. Deze lopen voor een groot deel ook door de bestaande bruggen en moeten in de nieuwe bruggen worden ingebouwd. Elektra, gas, water, riolering dienen te worden vervangen. Daarnaast zullen verschillende telecomkabels worden vervangen. Deze vervanging vindt plaats door de betreffende telecompartijen zelf. Deze werkzaamheden worden wel door Max Bögl gecoördineerd.

De werkzaamheden buiten starten in september 2019, de oplevering vindt volgens planning november 2021 plaats.

This website uses cookies. By using our website, you consent to the use of cookies. Learn more ...