Er zijn in Duitsland meer dan 25.000 spoorwegbruggen. Daarvan verkeert ongeveer een derde in slechte staat. 1.100 bruggen zijn zelfs zo sterk beschadigd dat in plaats van sanering alleen nog maar sloop en nieuwbouw verantwoord is. Voor vervangende nieuwbouw van bouwwerken met een korte spanwijdte biedt Max Bögl met de hybride spoorbrug nu een modulaire opbouw die de voordelen van seriematige fabricage op het punt van bouwtijd, kwaliteit en efficiency volledig benut. Een bouwsysteem dat wellicht elders ook toegepast gaat worden.

  Modulair systeem

  Al tijdens de objectplanning kan de Max Bögl-groep middels de hybride spoorbrug Bögl al een deel van de oplossing zijn. Ontworpen voor één- en tweesporige spoorbruggen met spanwijdten tot 15 meter en een lage bouwhoogte verenigt de hybride bouwmethode van spoorbruggen de klassieke voordelen van de materialen staal en beton. Door industriële fabricage in de fabriek kunnen de afzonderlijke systeembouwelementen worden geprefabriceerd, in een magazijn worden opgeslagen en ter plaatse in een zeer korte bouwperiode tot verschillende individuele bouwwerken worden samengevoegd.

  Modulair systeem

  Voordelen

  • Gesegmenteerd systeem: transport over weg of per spoor
  • Industriële prefabricage: perfecte kwaliteit en precieze bouwelementen
  • Gestandaardiseerde modules, productie en bouwmethode: gecontroleerd productieproces, korte bouwperiode, levering en montage just in time
  • Naleving van de regels voor de bovenbouw van de spoorweg: eenvoudig onderhoud en herstel
  • Op BIM gebaseerde processen: efficiënt gebruik van de digitale waardeketen gedurende de gehele levenscyclus van het gehele bouwwerk
  • Productie en montage ook door licentiepartners
  • Onderhoudsarm concept
  Voordelen

  Video

  Brochure

  Brochure

  Hybride Railway Bridge Bögl

  This website uses cookies. By using our website, you consent to the use of cookies. Learn more ...