Max Bögl behoort tot de grootste bouw-, technologie- en dienstverleningsbedrijven van de Duitse bouwsector. Door bewust om te gaan met onze diverse producten en diensten dragen wij actief bij aan bescherming van het milieu, borgen gelijktijdig onze concurrentiepositie, respecteren de eisen van onze klanten en handelen hiernaar. Wij zijn ons ervan bewust dat wij onze omgeving beïnvloeden bij de uitvoering van onze bouwprojecten.

    Wij hebben ons tot doel gesteld, ecologische en economische factoren met elkaar te harmoniseren. Om de belasting door onze producten en diensten op het milieu zo minimaal mogelijk te houden en verder te reduceren, analyseren en evalueren wij onze milieurichtlijnen regelmatig. Het milieusysteem dat wij in de praktijk toepassen, voldoet aan de eisen van DIN en ISO 14001. Daarnaast zijn wij gecertificeerd volgens de Co2 prestatieladder niveau 5. De naleving van alle wettelijke voorschriften en andere eisen die relevant zijn voor het milieumanagement, vormt de basis van ons handelen.

    De bedrijfsprocessen en het milieumanagementsysteem worden regelmatig getoetst, zodat eventuele zwakke plekken tijdig worden herkend en passende maatregelen voor continue verbetering getroffen kunnen worden.

    Het milieubeleid maakt deel uit van onze bedrijfsfilosofie en is de verantwoordelijkheid van de directie en het management. Alle medewerkers zijn verplicht deze richtlijnen in acht te nemen en de dagelijkse werkzaamheden milieubewust uit te voeren.

    This website uses cookies. By using our website, you consent to the use of cookies. Learn more ...