De tot op heden continue groei van het verkeer bereikt in toenemende mate de grenzen van wat ecologisch aanvaardbaar is. Het gaat hierbij met name om de capaciteit van verkeersnetwerken, de financiële haalbaarheid en de acceptatie binnen de bevolking. In de toekomst gaat het dus niet alleen om de technologieën voor rijwegen, voertuigen, maar ook om de doorstroming verder te verbeteren. Ook de wereldwijde uitbreiding van het verkeersnetwerk en een zinvolle transitie van het railgebonden personen- en transportverkeer zijn onontkoombaar voor de economische ontwikkeling van elk land.

  Rails voor spoorsystemen

  Al meer dan twintig jaar houdt Max Bögl zich bezig met de baanbrekende ontwikkeling en aanleg van een moderne railinfrastructuur voor hogesnelheidslijnen. Met innovatieve producten, zoals “Feste Fahrbahn Bögl” en “Light Rail Bögl” ontwikkelde Max Bögl de nieuwste technologieën op veel terreinen en brengt deze ook naadloos in praktijk. Daarmee levert de groep een belangrijke bijdrage aan de mobiliteitsinvulling in het nieuwe millennium.

  Rails voor spoorsystemen

  Productspectrum

  • Feste Fahrbahn Bögl voor zwaar spoor (personen en goederen)
  • Ballastloos spoor Bögl
  • Light Rail Bögl voor (binnen)stedelijke toepassingen
  • Betonnen dwarsliggers Bögl
  Productspectrum

  This website uses cookies. By using our website, you consent to the use of cookies. Learn more ...