De enorme wereldwijde verandering van en de behoefte aan een veelzijdige en intelligente infrastructuur in de stedelijke omgeving vragen tegenwoordig meer dan ooit om nieuwe methoden voor de bouw van infrastructurele projecten. Bij de tunnelbouw, de boortunneltechniek of vernieuwing van pijpleidingen of bij de fundering voor bruggen of gebouwen en de beveiliging van bouwputten brengt de Max Bögl-groep haar grote bouwkundige deskundigheid in. Op deze wijze zorgt de groep voor het behoud, de bereikbaarheid en de ontwikkeling van bijvoorbeeld een nieuwe vestiging of zelfs een hele regio. Het complexe karakter van deze vaak enorme infrastructurele projecten veronderstelt een goede planning en een nauwe vervlechting van de verschillende bedrijfstakken binnen onze groep. Alleen op deze wijze kunnen de gestelde doelen van onze klanten ten aanzien van kwaliteit, efficiency en de naleving van termijnafspraken naar tevredenheid worden gerealiseerd.

  Tunnelbouw en ondergronds bouwen

  Tunnelbouw behoort tot de meest fascinerende, maar ook veeleisende taakvelden in de bouwsector. Talrijke projecten in Europa, zoals de tunnels van de nieuwbouwtracés van de Deutsche Bahn AG, tunnels voor snelwegen en ringwegen, tunnelvernieuwingen en de metro- en tramlijnen in de binnensteden zoals in Amsterdam tonen de veelzijdigheid en complexiteit van de moderne tunnelbouw en ondergronds bouwen.

  Met de divisie tunnelbouw beschikt de Max Bögl-groep over een competente en productieve bouwafdeling die klantgerichte projecten realiseert vanaf het opstellen van de offerte, de uitvoering tot aan de succesvolle oplevering. Ondersteund door moderne digitale toepassingen, methoden van lean-construction en een bewezen continu verbeterproces wordt een gestandaardiseerd en kwalitatief projectmanagement uitgevoerd. De basis voor ons succes zijn onze gemotiveerde medewerkers in de binnen- en buitendienst. Zij hebben de vereiste vakexpertise ook vanuit onze eigen geotechnische vakafdeling. Daarnaast dienen ook de mogelijkheden van ons transport, onze machines en apparatuur, de bekistingstechniek en de technische planning binnen onze groep te worden genoemd.

   

  Website Brochure

  Tunnelbouw en ondergronds bouwen

  Productspectrum tunnelbouw en ondergronds bouwen

  Funderingstechniek

  Hoewel bij de meeste bouwprojecten de geleverde prestaties van de specialistische funderingstechniek bij de voltooiing van de werkzaamheden niet meer zichtbaar zijn, zijn deze activiteiten voor de latere bouwvoortgang van groot belang. De toepassing van complexe technieken en de keuze van de bijbehorende apparatuur vragen daarbij altijd om specialistische kennis en praktische ervaring.

  Na ruim 30 jaar specialisatie op het gebied van de specialistische funderingstechniek heeft ook Max Bögl zijn productspectrum steeds meer uitgebreid en aan de veranderende bouweisen aangepast. Tegenwoordig beschikt de groep over een slagvaardige combinatie van zeer geavanceerde machinetechniek en hoog opgeleide medewerkers die elke uitdaging in de specialistische funderingstechniek in binnen- en buitenland kunnen aangaan. Met een breed scala aan technieken, waaronder de bouw van diepwanden bouwputten, funderingen, beveiligingen, injecties, bemalingen en andere technieken zoals hogedrukinjecties en trilverdichting realiseert Max Bögl als hoofd- of onderaannemer projecten van elke omvang en moeilijkheidsgraad.

  Funderingstechniek

  Productspectrum van specialistische funderingstechniek

  Boortunneltechniek

  De ondergrondse in- en uitgravingen van pijp- en buisleidingen vormen een steeds groter wordend aandeel in de moderne kanaal-, pijpleiding- en leidingenaanleg. Deels sterk verouderde kanalisatie- en leidingsystemen in de steden en een dichter wordende bebouwing van onze stedelijke woongebieden vragen steeds meer om intelligente en milieuvriendelijke bouwmethoden.

  Met de technische knowhow en onze eigen werktuigbouw is de divisie boortunneltechniek bij Max Bögl specialist op het gebied van gesloten bouwmethoden, technische, efficiënte en milieuvriendelijke oplossingen op elk gebied van de moderne boortunneltechniek. De vereiste machinetechniek, van eenvoudige handmatige sloop tot de sterk geavanceerde volledige cut-technologie wordt in het eigen bedrijf ontwikkeld, geconstrueerd, vervaardigd of aan de projectspecifieke omstandigheden ter plekke aangepast en/of omgebouwd.

  Boortunneltechniek

  Productspectrum boortunneltechniek

  Grondbevriezingstechniek

  Bij alle bevriezingsprojecten maken onze ingenieurs gebruik van het feit dat de grond in bevroren toestand duidelijk meer stevigheid en stabiliteit heeft en tegelijkertijd geen water doorlaat. De grondbevriezingstechniek kenmerkt zich door een hoge veiligheidsstandaard en daarmee door een hoge betrouwbaarheid. In de grond blijven na het bevriezen geen resten achter, zodat bij deze methode het grondwater en milieu worden ontzien.

  De Max Bögl-groep beschikt over moderne en in de praktijk geteste installatietechnieken en over deskundig personeel met jarenlange ervaring in de uitvoering van complexe grondbevriezingsprojecten. De interdisciplinaire samenwerking tussen de verschillende vakgebieden, zoals koeltechniek, installatiebouwtechniek, tunnelbouw, civiele techniek en specialistische funderingstechnieken stelt ons in staat innovatieve oplossingen uit te werken en in praktijk te brengen. Daarmee wordt grondbevriezing voor onze groep steeds meer een flexibele en economisch interessante bouwmethode. Realtime monitoring en bewaking is standaard bij elk bevriezingsproject.

   

  Website

  Grondbevriezingstechniek

  Productspectrum grondbevriezingstechniek

  Herstel en renovatie van bouwwerken en gietasfaltafdichtingen

  Onze infrastructuur bestaat uit een veelheid aan bouwconstructies van beton of staal. Deze materialen staan bloot aan voortdurende milieu-invloeden of mechanische effecten van buitenaf en zijn daarom niet altijd duurzaam. Steeds terugkerend onderhoud of omvangrijk onderhoud van verkeersconstructies is daarom regel. Door aandacht te geven aan onderhoud wordt de gebruiksduur van de bouwconstructies aanzienlijk verlengd. Met een competent en ervaren team is Max Bögl goed in staat daarvoor te zorgen.

  De groep beschikt over 40 jaar ervaring en over de nodige specialisten en vakkennis om de complexe relaties bij schadeoorzaken goed te identificeren, te beoordelen en de schade te kunnen herstellen. Onze medewerkers bezitten de vaktechnische kennis en beroepskwalificaties om herstelwerkzaamheden met hoogwaardige materiaal- en machinetechnologie professioneel en volgens schema uit te voeren. Daarnaast adviseren we opdrachtgevers en architecten bij het uitwerken van geschikte concepten, procedures en technieken op het gebied van herstelwerkzaamheden.

  Herstel en renovatie van bouwwerken en gietasfaltafdichtingen

  Spectrum ten aanzien van herstel en renovatie van bouwwerken en gietasfaltafdichtingen

  This website uses cookies. By using our website, you consent to the use of cookies. Learn more ...