De bouwindustrie bevindt zich in een veranderingsproces. Schaaleffecten, kostendruk, kwaliteitseisen en de realisatie van bouwplannen in recordtempo zijn beslissende criteria in de concurrentiestrijd. Om aan die uitdagingen het hoofd te bieden zijn we de weg naar het industriële bouwen ingeslagen. Lean management en kwaliteit vormen hierbij het fundament voor de verandering. Om de lean-filosofie in het bedrijf te verankeren werd in de groep maxlean ingevoerd.

    Lean management is voor Max Bögl meer dan alleen maar een methode. Het is namelijk ons doel onze bedrijfsfilosofie blijvend te veranderen en een lerende organisatie met een lean-cultuur te creëren. In het kader van deze filosofie worden handelingsprincipes, zoals veranderings-, waarden- en foutencultuur verondersteld en ook geaccepteerd. De lean-principes zijn een hulpmiddel op onze weg naar een slank bouwbedrijf. De implementatie van de lean principes wordt uitgevoerd door dagelijks gebruik van de methoden en instrumenten door onze medewerkers.

    Een beslissende factor op weg naar een slank bouwbedrijf zijn de medewerkers van de groep omdat zij als experts op hun werkplek een belangrijke rol bij de verandering vervullen. Om ze op de komende veranderingen voor te bereiden en hun de noodzakelijke kennis over te dragen werd de maxlean Academie opgericht. Doel is om met een vier-fasen opleidingsconcept onze collega's met de voor hen noodzakelijke knowhow toe te rusten. Ze worden door scholingen en door coaching ter plekke ondersteund om zo de lean-cultuur te leren kennen en die in hun dagelijkse werk toe te passen. De scholingen worden door simulaties ondersteund om zo de geleerde theorie aan de hand van praktische voorbeelden te intensiveren. Hierbij is de leerinhoud en het praktijkgedeelte afgestemd op de taakvelden van onze collega's om zo de praktische toepassing in het alledaagse werk te vergemakkelijken. De praktische toepassing en coaching ter plekke vinden plaats door de opgebouwde lean-structuur op de betreffende vakgebieden.

    maxlean beperkt zich niet alleen tot één sector van ons bedrijf. Integendeel, Lean moet als uniforme aanpak worden gezien, waarbij aan onze hele keten waarde wordt toegevoegd. Binnen de Max Bögl -groep zien we lean management niet als begrensd, maar geïntegreerd in onze algehele strategie ‚Fortschritt 4.0‘. Daarbij kijken we zowel naar de productie en de bouwplaats maar ook naar de logistiek en administratieve disciplines om onze klanten de gevraagde diensten te verlenen.

    This website uses cookies. By using our website, you consent to the use of cookies. Learn more ...