Onze netwerksamenleving is niet alleen een kwestie van internet. Vooral een goed functionerende infrastructuur is belangrijk voor de vorming van netwerken van mensen. Deze is bepalend voor de bereikbaarheid en het voorzieningenniveau van hele regio's. Intelligente oplossingen op het gebied van transport, tunnelbouw of de zorg voor een milieuverantwoorde afvalverwijdering verbinden op concrete wijze de wereld.

    This website uses cookies. By using our website, you consent to the use of cookies. Learn more ...