Al duizenden jaren helpen bruggen de mens zijn door de natuur gegeven grenzen te verleggen. In het begin werd er alleen maar een boom over een beek gelegd of werden stenen in het water geworpen en gebruikt om kleinere riviertjes over te steken. Later volgden eenvoudige hangconstructies van natuurlijk materiaal tot uiteindelijk met grote stenen bruggen brede rivieren en diepe dalen werden overspannen. Tegenwoordig zijn bruggenbouwwerken meesterwerken van de meest moderne bouwtechniek, inspireren zij beroemde ingenieurs en architecten en wekken ze ook de bewondering van de mensen die ze dagelijks gebruiken.

  Langs directe weg

  De bruggenbouwspecialisten bij Max Bögl zijn bijzonder gefascineerd door de moderne bruggenbouw. Met ruim meer dan 1.000 voltooide bruggenbouwwerken bewijst de groep haar grote kennis op het gebied van de moderne bruggenbouw. Waren de wegen- en spoorbruggen in het begin gefabriceerd uit betonnen prefab-elementen, tegenwoordig worden bouwwerken van elke omvang vervaardigd – van in-situ beton, staalbeton hybride tot zuivere staalbouw. Een andere specialisatie van ons bedrijf is de vervangende nieuwbouw van weg- en spoorverkeersbruggen waarbij het verkeer doorgang kan blijven vinden (“De winkel blijft geopend”). Bij de uitvoering wordt gebruik gemaakt van alle gangbare bouwmethoden, zoals de steigerloze uitbouwmethode, het zgn. stapsgewijze schuifprocedé, bekistingen en draagconstructies. Bij alle bouwconstructies van onze groep hebben kwaliteit en de strikte naleving van termijnen steeds prioriteit. Veiligheid, robuustheid, bestendigheid en natuurvriendelijke vormgeving zijn andere criteria waarbij we ons in deze belangrijke discipline van de moderne werktuigbouwkunde met de concurrentie kunnen meten. In het oog springende referenties zijn de Hanzeboog, Stadsbrug Nijmegen en spoorbrug Zuidhorn.
  Langs directe weg

  Productspectrum

  • Stapsgewijze schuifprocedé
  • Bekisting
  • Staal en staalbeton hybride bruggen
  • Massief plaatstalen bruggen
  • Modulbruggen
  • Hybride spoorbruggen
  Productspectrum

  This website uses cookies. By using our website, you consent to the use of cookies. Learn more ...