Het kwaliteitsbeleid geeft de beginselen van de kwaliteitsbegrippen weer en verplicht de directie en het management, alle noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen om aan de verplichtingen te voldoen.

    Het kwaliteitsbeleid luidt als volgt:

    Kwaliteit betekent voor ons het vervullen van de door de klant gestelde eisen op het gebied van de kwaliteit en duurzaamheid van onze producten, gecombineerd met een betrouwbare leveringstermijn en maximale flexibiliteit bij de planning en uitvoering.

    Wij verplichten ons tot bepaling en naleving van alle eisen die op ons van toepassing zijn alsmede alle wettelijke en officiële voorschriften. Basis van ons handelen is een nul-fouten-strategie en de consequente verbetering van ons kwaliteitmanagementsysteem door alle medewerkers.

    This website uses cookies. By using our website, you consent to the use of cookies. Learn more ...