Kwaliteit betekent, aan de eisen en verwachtingen van de klant voldoen. De consequente klantgerichtheid is bij Max Bögl vast in het kwaliteitsbeleid verankerd. Kwaliteitsmanagement betekent niet alleen passief kwaliteit controleren of borgen, maar actief genereren (managen). Het begrip kwaliteitsmanagement omvat dus alle activiteiten die ertoe bijdragen, aan de klantwensen en de eigen kwaliteitseisen te kunnen voldoen. Hieraan levert elke medewerker een eigen bijdrage. Daarom kan het kwaliteitsmanagement ook niet beperkt worden tot enkele gebieden maar is integraal en te allen tijde toe te passen.

  De bedrijvengroep is volgens de kwaliteitsnorm DIN en ISO 9001 gecertificeerd. Hiermee toont Max Bögl het engagement voor een systematisch kwaliteitsmanagement door een neutrale, geaccrediteerde certificeringsinstelling.

   

  Voor de medewerkers staan bij vragen altijd aanspreekpartners op het gebied van kwaliteitsmanagement ter beschikking.

  Om een gelijkblijvende kwaliteit van onze producten en processen te kunnen garanderen, worden passende richtlijnen gedefinieerd. Hierdoor wordt concreet en begrijpelijk vastgelegd wat door wie hoe te doen is. De voorschriften kunnen middels een IT toepassing op elk moment digitaal worden ingezien. De kernprocessen zijn bijvoorbeeld met behulp van de maxlandkarte proces georiënteerd vastgelegd.

  Middels audits worden de interne en externe richtlijnen en regelingen op naleving en uitvoering getoetst. Dit vindt plaats door opgeleide auditoren middels een beoordeling van de verantwoordelijke posities en inzage in de documenten en processen. Hierdoor ontvangen de afdelingen een zakelijke en kundige beoordeling en kan men zich met de opgedane inzichten voortdurend verder ontwikkelen.

  De basis voor ons handelen is de nul-fouten-strategie. Indien er ondanks omvangrijke voorzorgsmaatregelen een fout optreedt, zien wij dit als een kans ons te verbeteren. Door een gerichte en overkoepelende analyse en het in de praktijk brengen van maatregelen, worden nieuwe fouten in het proces voorkomen.

  This website uses cookies. By using our website, you consent to the use of cookies. Learn more ...