DNV Gødstrup

01.09.2017

Max Bögl med i storentreprise på nyt akut-hospital i Gødstrup

DNV Gødstrup, det nye hospital i Vest, samler fem hospitalslokationer på én matrikel nord for Herning, og Max Bögl har i et jointventure med JFP udført storentreprisen på hele råhuset til det nye sygehus.

 

Foto: JFP

 

I Gødstrup nord for Herning opføres det moderne akut-hospital, der kommer til at inkludere alle behandlingsfunktioner samt dække det vestlige område af Region Midtjylland. Det er sygehusene i Holstebro, Lemvig, Ringkøbing, Tarm og Herning, der rykker til Gødstrup. Udover det nye sygehus omfatter projektet også nye veje, busruter, en togstation, boliger og rekreative områder og er Herning Kommunes hidtil største udviklingsprojekt.

 

DNV Gødstrup Nord og Syd

 


Foto: JFP

 

I et jointventure med JFP vandt Max Bögl storentreprisen på hele råhus-konstruktionen til DNV Gødstrup Nord og Syd, som er på i alt 86.000 m². Storentreprisen er fordelt på DNV Nord på 41.000 m², der består af i alt seks sammenhængende bygninger på to til syv etager og DNV Syd på 45.000 m², der består af råhusets overkonstruktion, dvs. fra gulv og de overliggende etager.

 

”Max Bögl har leveret betonelementer til Gødstrup Nord og Syd, der omfatter vægge, søjler, bjælker, og trapper. Betonelementerne er leveret fra vores betonelementfabrik i Liebenau, som er certificeret til at støbe elementer til det danske marked. Huldæk blev leveret fra vores danske samarbejdspartner Boligbeton”fortæller Mikael Hove fra Max Bögl som har været projektchef på DNV Gødstrup Nord og Syd.

 

Hospitalsbyggeri kræver særlige kompetencer og specialviden

 

At tegne og bygge et hospital forudsætter de allerbedste kompetencer hos rådgivere, arkitekter, entreprenører samt den store kreds af underleverandører, som er tilknyttet et hospitalsprojekt. Det kræver specialviden inden for hospitalsudstyr, komplekse bygningskonstruktioner, specialiserede teknikker, samt evner og kompetencer til at håndtere mange processer.

 

CuraVita er arkitekt på det store hospitalsbyggeri og er til dette projekt et konsortium bestående af Arkitema Architects K/S, NSW Arkitekter & Planlæggere A/S, AART architects A/S m.fl.

 

”Hospitalsbygninger skal være særligt robuste for at kunne huse tungt hospitalsudstyr som f.eks. scannere, og det kræver særlige stålkonstruktioner til opspænding af vægge og gulve. Vi entrerede derfor med underleverandører til levering og montering af stålstænger og -liner til vandret og lodret opspænding af bygningerne” forklarer Mikael Hove.

 

Opspænding med stålkonstruktioner

Råhuset til DNV Nord er udført som et traditionelt byggeri med vægge, søjler, bjælker og massive dæk/huldæk. Til Nord-bygningerne har Max Bögl leveret 3.142 betonelementer, og den 14.100 tons tunge last blev leveret på 640 leverancer til Danmark.

 

”Flere af betonelementerne blev støbt direkte på byggepladsen. Max Bögl stod ligeledes for støbningen af de efterspændte in situ-vægge med trappekerner til bl.a. trappeskakte og brandtrapper samt in situ-dæk. In situ-støbning er en meget robust løsning, der sikrer bedre sammenhæng mellem de forskellige betonelementer og er velegnet til at bære tungt hospitalsudstyr”uddyber Mikael Hove.

 

Til DNV Syd har Max Bögl leveret 3.547 betonelementer til råhusets overkonstruktion - dvs. over terræn. Betonelementerne vejer i alt 17.239 tons og blev leveret løbende på ikke mindre end 740 lastbiler. Syd-bygningen huser bl.a. røntgenafdelinger, der kræver særlige afskærmning for røntgenstråling samt ekstra forstærkning til at bære hospitalsudstyr.

 

”Det var nødvendigt at montere gulvene i Syd-bygningen med ekstra bæreevne, da f.eks. tungt scanningsudstyr kan forårsage svingninger i gulvet. Vi entrerede med CCL Scandinavia, der leverede specialdesignede forankringer og kabler i højstyrkestål for at tilføje bygningens vægge og gulve ekstra trykkraft. Stålarmeringerne tilfører betonelementerne markant mere styrke og bæreevne, og samtidig muliggør det at designe fleksible løsninger i flere etager”tilføjer Mikael Hove.

 

DNV Gødstrup Nord og Syd blev leveret til tiden i september 2017.

 


Foto: JFP

 

Fakta

  • Hospital DNV Gødstrup N + S: DNV Nord råhus til seks bygninger i alt. 41.000 m². DNV Syd råhus i overkonstruktion i alt 45.000 m².
  • Bygherre: Region Midtjylland
  • Entrepriseform: Storentreprise
  • Samarbejdspartner: JFP
  • Byggeperiode: marts 2015 – september 2017
  • Arkitekt: CuraVita. Til dette projekt et konsortium bestående af Arkitema Architects K/S, NSW Arkitekter & Planlæggere A/S, AART architects A/S, Grontmij, Moe & Brødsgaard og Hospitalitet.
  • Lokation: Gødstrup

 

This website uses cookies. By using our website, you consent to the use of cookies. Learn more ...