Virksomhedsgruppen Max Bögl har siden starten af 2007 været medlem af Ethikmanagement der Bauwirtschaft e.V. (EMB) (Virksomhedsetik i byggebranchen) og støtter tankerne om et kollegialt samarbejde mellem forretningspartnere og en fair opførsel på markedet. Max Bögl har udviklet sin egen virksomhedsetik, som er blevet auditeret siden slutningen af april 2007. Max Bögl's virksomhedsetik gengiver med sin erklæring af grundlæggende værdier virksomhedens principper og værdier og indeholder bindende adfærdsprincipper.

  emb logo

   

  Kontaktperson vedrørende compliance

  Den centrale kontaktperson hos Max Bögl vedrørende compliance er Dirk Haselbach. Han kan kontaktes via vores kontaktformular.

   Contact

   

  I forbindelse med fortrolige oplysninger, spørgsmål eller problemstillinger er der en neutral ombudsman til rådighed. Ombudsmanden kan kontaktes via nedenstående kontaktoplysninger.

  1. Erklæring vedr. grundværdier

  Det er vores grundlæggende filosofi at opnå ordrer ved hjælp af et stort udbud af ydelser og et højt performanceniveau til priser, der er almindelige på det frie marked. Vi tager frem for alt afstand fra enhver form for korruption og illegal beskæftigelse og går foran i bekæmpelsen af samme. Vi ønsker at opnå vores forretningsmål med etisk ansvarlige handlemåder. Følgende grundværdier er her afgørende for os:

  • Tradition og loyalitet
  • Stort udbud af ydelser og et højt performanceniveau
  • Samarbejde og åbenhed
  • Integritet og ærlighed
  • For os betyder integritet retskaffenhed, overholdelse af lovens grundprincipper og ærlighed i adfærden
  1. Erklæring vedr. grundværdier

  2. Adfærdsprincipper

  • Vi ønsker at beskytte vores medarbejdere mod uetisk adfærd og være en fair aftalepartner over for vores forretningspartnere og ordregivere. På dette grundlag og med udgangspunkt i vores grundværdier er der opstillet følgende adfærdsprincipper, som skal overholdes af alle medarbejdere på alle niveauer i virksomhedens hierarki:
  • Overholdelse af lov og ret i forbindelse med projektaktiviteterne. Overtrædelser, især af loven mod konkurrencebegrænsninger, af kartelretten samt af strafferetten vedrørende korruption eller overdrevne provisionsbetalinger, vil blive retsforfulgt.
  • Det forventes, at alle medarbejdere udviser loyalitet over for firmainteresser i forhold til en sparsommelig og omhyggelig omgang med virksomhedens ejendom. Hemmeligholdelse af forretningshemmeligheder som intellektuel ejendom – både vores egne og vores forretningspartneres.
  • En sammenblanding af det private og det forretningsmæssige tolereres ikke, og interessekonflikter skal undgås.
  • Gaver og donationer må ikke have en påvirkende eller forpligtende karakter. Her gælder princippet om rimelighed, gennemsigtighed og dokumentation.
  2. Adfærdsprincipper

  I tvivlstilfælde skal man altid kontakte sin leder eller overordnede afdelingsleder. Overtrædelser skal meldes til det ansvarlige ledelsesniveau. Ved overtrædelse må der ud over de straffe- og ansvarsretlige konsekvenser også forventes yderligere disciplinære foranstaltninger – herunder afskedigelse. Johann Bögl fungerer som kontaktperson hos virksomhedsledelsen.

  Erklæring vedrørende Modern Slavery Act

  Nedenstående erklæring er udarbejdet for at opfylde virksomhedsgruppen Max Bögl's forpligtelser over for UK Modern Slavery Act 2015.

   

  Erklæring vedrørende Modern Slavery Act

  This website uses cookies. By using our website, you consent to the use of cookies. Learn more ...