Virksomhedsgruppen Max Bögl er blandt de største bygge-, teknologi- og servicevirksomheder inden for tysk byggeindustri. Takket være vores store udvalg af produkter og serviceydelser bidrager vi aktivt til beskyttelse af miljøet, samtidig med at vi sikrer vores konkurrenceevne og understøtter implementeringen af kundernes behov i virksomheden. Vi er klar over, at vores produkter og serviceydelser inden for deres livscyklus påvirker vores miljø.

    Vi har sat os som mål at forene økologiske og økonomiske faktorer. For at holde miljøbelastningerne som følge af vores produkter og serviceydelser på et så lavt niveau som muligt og reducere disse yderligere analyserer og vurderer vi vores miljøaspekter med regelmæssige mellemrum. Vi orienterer os her efter kravene i miljøledelsessystemet ISO 14001. Overholdelsen af alle lovforskrifter og andre miljørelevante krav er udgangspunkt for vores handlinger.

    Forretningsprocesserne og miljøstyringssystemet undersøges regelmæssigt, så svage punkter kan blive opdaget, og der kan træffes egnede foranstaltninger til kontinuerlig forbedring.

    Ansvaret for den miljøpolitik, der gælder for hele virksomheden, ligger hos direktionen og virksomhedsledelsen. Alle medarbejdere opfordres til at overholde denne miljøpolitik og udføre deres daglige arbejde på en miljøbevidst måde.

    This website uses cookies. By using our website, you consent to the use of cookies. Learn more ...