Kvalitetspolitikken repræsenterer principperne i vores kvalitetsforståelse og er direktionens og virksomhedsledelsens frivillige forpligtelse til at stille alle nødvendige midler til rådighed for at opfylde kravene.

    Dette er vores kvalitetspolitik:

     

    Kvalitet betyder for os at opfylde kundernes krav til vores produkters kvalitet og holdbarhed, samtidig med at vi overholder tidsplanerne og yder den størst mulige fleksibilitet ved planlægning og udførelse.

    Vi forpligter os til at fastlægge og overholde alle krav, der gælder for os, samt alle love og krav fra myndighederne. Grundlaget for vores handlinger er en nul-fejl-strategi, og at alle medarbejdere bidrager til en konsekvent forbedring af vores kvalitetsstyringssystem.

    This website uses cookies. By using our website, you consent to the use of cookies. Learn more ...