1929 - 1949

1929

Virksomheden grundlægges af Max Bögl.

1934

Med 40 ansatte tager Max Bögl imod de første større ordrer hos Behringer Zement og investerer i den første betonblander i Neumarkt amt.

1937

Max Bögl sen. aflægger mesterprøven i murerhåndværk i Regensburg.

1939

Som følge af 2. verdenskrig reduceres antallet af medarbejdere til 10 murere. Timelønnen var dengang på 0,70 Reichsmark.

1940

Max Bögl sen. indkaldes til krigstjeneste.

1945

Med tre medarbejdere påbegynder Max Bögl genopbygningen af det krigshærgede Neumarkt.

Læs mere

1950 - 1959

1952

Den første lastbil, en brugt MAN, anskaffes.

1953

Den første produktion af hulsten foregår på egen gård i Sengenthal.

1955

Den unge bygningsingeniør Max Bögl jun. træder ind i firmaet og begynder at arbejde med kanal- og vejbygning. Firmaets første gravemaskine, en wiretrukken gravemaskine fra Unibag, anskaffes.

1956

Firmaet Max Bögl åbner en grusgrav i Schlierferhaide ved Greißelbach. Her befinder virksomhedens hovedsæde sig i dag. Ud over grusgraven fremstiller Max Bögl med 30 medarbejdere hulsten og præfabrikerede dæk.

Læs mere

1960 - 1969

1960

Det første asfaltblandeanlæg med en ydelse på 60 t i timen og den første udlægger, begge af mærket Linnhof, anskaffes.

1964

Der bygges en moderne rørfabrik i Schlierferhaide. Samtidig leveres den første færdigblandede beton.

1967

De første store færdigstøbte betonelementer fremstilles.

1968

Den første kranvogn af typen Gottwald 20 anskaffes.

Læs mere

1970 - 1989

1970

Den første præfabrikerede bro i Kleinalfalterbach ved Neumarkt fremstilles med en spændvidde på 24 m.

1973

Max Bögl sen. overdrager virksomheden til sine to sønner Max og Hans Bögl.

1974

Max Bögl sen. får den 21. maj i den kongelige residens i München overrakt Bayerns fortjenstmedalje af Bayerns ministerpræsident Dr. H.c. Alfons Goppel. Max Bögl Bauunternehmung GmbH & Co. KG grundlægges, og den første filial af firmaet etableres i Erlangen.

1975

Virksomhedens grundlægger, Max Bögl sen., dør uventet den 14. maj som følge af en blodprop. Virksomheden føres nu videre af hans to sønner Max og Hans Bögl. Dette år runder virksomheden Max Bögl for første gang med over 1.000 medarbejdere en omsætning på 100 millionen DM.

1986

Der grundlægges en ny lokation i München.

Læs mere

1990 - 1992

1990

Virksomheden Max Bögl ekspanderer til de nye forbundslande. Der grundlægges et vejbygningsfirma og et stenværk i Elterlein i Erzgebirge. Med etableringen af en produktion af stålkonstruktioner ved hovedsædet i Neumarkt starter fremstillingen af stålkonstruktioner til den tunge industri- og brobygning.

1991

Overtagelse af et byggekombinat i Gera med 250 medarbejdere og dets omdannelse til en moderne elementfabrik med byggeforetagende.

1992

I Leipzig grundlægges en ny lokation.

Læs mere

1993 - 1999

1993

Der grundlægges en lokation i Berlin. For første gang nås en omsætning på en milliard DM. Efter kort tids alvorlig sygdom dør Max Bögl den 30. september i en alder af 63 år.

1994

Virksomheden ekspanderer til Tjekkiet med fire stenværk og et byggeforetagende i Pilsen og Prag.

1997

Den 1. april træder en grundlæggende ændring af virksomhedens struktur i kraft. Enkelte områder trækkes ud af den hidtidige samlede virksomhed og føres videre som selvstændige virksomheder i virksomhedsgruppen.

1998

Der åbnes nye lokationer i Stuttgart, Erfurt og i den kroatiske hovedstad Zagreb.

Læs mere

2000 - 2005

2000

Overtagelse af firmaet WÜWA Bau GmbH fra Schwabach, specialist inden for tunnelboring, og af en moderne elementfabrik i Mühlhausen med over 100 medarbejdere. Med grundlæggelsen af de nye lokationer i Frankfurt og Alphen aan den Rijn i Holland udvides aktiviteterne også mod vest.

2005

Der overtages to elementfabrikker i Liebenau (Niedersachsen) og Hamminkeln (Nordrhein-Westfalen), hvor der samtidig grundlægges lokationer.

Læs mere

2006 - 2009

2008

Bygge- og anlægsvirksomhed bliver til infrastruktur.
Den 1. marts 2008 gennemføres sammenlægningen af bygge- og anlægsvirksomhed til forretningsområdet Infrastruktur.

Udstillingsgenstand finder plads på Max Bögl's hovedsæde.
I seks år blev den ene halvdel af Transrapid TR07 i Munich Airport Center brugt som informationscentrum for at kunne præsentere den planlagte tilslutning til hovedbanegården for flypassagerer fra hele verden. Da Münchens Transrapid-projekt slog fejl, blev TR07-sektionen i slutningen af maj måned transporteret til Sengenthal som symbol på vores innovative evner.

2009

Ud over etableringen af et computercenter og et parkeringshus investerer Max Bögl ved lokationen i Sengenthal også aktivt i fremtiden inden for forretningsområdet Stålbyggeri. Med etableringen af en ny kontorbygning i form af et kombinationskontor med åben rumudformning stiller virksomhedsgruppen et moderne arbejdsmiljø til rådighed for sine medarbejdere.

 Nyt fagområde: Ledningsrenovering.
Hvor man for år tilbage kun kunne udføre renoverings- og reparationsarbejder med gravemaskine og skovl, er disse tider nu forbi takket være brugen af opgravningsfrie teknikker.

Læs mere

2010 - 2014

2011

Max Bögl Innovationszentrum, Sengenthal.
Det nye innovationscenter med udstillingsareal ved "den gamle banegård Greißelbach" tages i brug. Nybyggeriet af innovationscentret blev gennemført med inddragelse af den fredede Greiselbach banegård og blev integreret i den eksisterende skråning.

Første uddannelsesdag hos Max Bögl.

2012

Forretningsområdet Infrastruktur – skift i ledelsen.

I 41 år arbejdede Ludwig Kienlein for virksomhedsgruppen Max Bögl, senest som succesrig direktør for forretningsområdet Infrastruktur. Da han går på velfortjent pension, overtager Johann Heß, hidtidig direktør for anlægsområdet, og Hans Holzinger fra den udvidede direktion, sammen ledelsen af Infrastruktur.

2014

Produktionsstart på den nye lokation Osterrönfeld.
For at understøtte den eksisterende elementfabrik ved hovedsædet i Sengenthal blev der i Osterrönfeld taget et andet moderne produktionsanlæg i brug til hybridtårne med store navhøjder på over 140 meter. Herfra skal de præfabrikerede betonelementer til hybridtårnsystemet Max Bögl fremover for en stor dels vedkommende afskibes via Kielerkanalen til bygning af vindmølleanlæg i Nordtyskland og Skandinavien.

Max Bögl Stiftung & Co. KG.
For at indstille virksomheden optimalt i forhold til de aktuelle krav og udfordringer, bliver det stærke mærke "Max Bögl" til det eneste firmanavn – uden den efterhånden indsnævrende betegnelse "Bauunternehmung" (byggeforetagende). Set i lyset af det udvidede spektrum af ydelser ændres således retsformen fra Max Bögl Bauunternehmung GmbH & Co. KG til Max Bögl Stiftung & Co. KG. Med denne nye stiftelsestanke dokumenterer de to parthavere Johann Bögl og Max Bögl også formelt deres fortsat seriøse og langsigtede forretningsmæssige engagement.

Læs mere

2015 - 2019

2015

Ny organisationsstruktur hos Max Bögl – strategisk nyorientering.
For fremover at have større frirum til fremsynede målsætninger for virksomhedsgruppen Max Bögl lægger parthaver Johann Bögl sine operative opgaver tillidsfuldt i hænderne på sine brødre Stefan og Michael. Sammen med Max Bögl vil han fremover som parthaver i større grad udforme den strategiske nyorientering og dermed virksomhedsgruppens fremtid. Den tidligere "Firmenrat" (virksomhedsråd) har siden starten af april som følge af omstruktureringen til stiftelse kaldt sig for "Vorstand" (direktion). Organisationen forstærkes omgående med Stefan Bögl og Michael Bögl, som nu også bliver direktionsmedlemmer.

2017

Ændringer i bestyrelse og direktion
Efter at det mangeårige bestyrelsesmedlem, Dieter Klinger, er udtrådt af bestyrelsen, besættes bestyrelsesposten af parthaver Johann Bögl, som samtidig bliver formand for bestyrelsen. Stefan Bögl blev udnævnt til formand for direktionen, og hans stedfortræder er Michael Bögl. Josef Knitl overtager som nyt medlem af direktionen forretningsområdet Vind. I sin nye egenskab som generalbefuldmægtiget forlader Roland Zemler direktionen og vil ud over området Ret og Compliance fremover også varetage særlige opgaver for virksomhedsgruppen og parthaverne. Roland Zemlers opgaver i direktionen varetages fremover af Michael Bögl.

Ny direktion for Industri
Siden 1. juli 2017 har Markus Richthammer som nyt medlem af direktionen for virksomhedsgruppen Max Bögl haft ansvaret for områderne Modulbyggeri, Stål- og anlægsbyggeri, Virksomhedsudvikling, Lean Management og Building Information Modeling (BIM).

Ibrugtagning af maxmodul-byggefabrik
I den moderne byggefabrik industrifremstilles rummodulerne uafhængigt af årstider og vejrforhold i kontrollerede omgivelser i en ensartet høj kvalitet. Modulkonstruktionernes høje præfabrikationsgrad og den præcise og hurtige montering af de massive kvalitetselementer på præfabrikerede afslutningselementer giver mulighed for korte byggetider uden omfattende byggepladsindretning og dermed pålidelige omkostnings- og tidsplaner for boligmarkedet.

Fabrikken i Sengenthal - i 25 år forbundet med skinnenettet
For 25 år siden fik Max Bögl-fabrikken i Sengenthal et fabriksspor. Skinnerne blev første gang taget i brug d. 31. januar 1992, hvor et lille rangerlokomotiv leverede vogne læsset med stål. Siden dengang har virksomheden ud over sin egen lastvognsflåde således rådet over en ekstra transportmulighed, som i løbet af årene er blevet stadig vigtigere.

2018

Ny direktion for Infrastruktur 2
Siden 1. januar 2018 har Martin Holfelder som nyt medlem af direktionen for virksomhedsgruppen Max Bögl været ansvarlig for områderne Anlægsvirksomhed i Tyskland med brancherne Brobygning, Bygningsrenovering og særlige anlægsarbejder, Anlægsvirksomhed i Holland samt Tunnelbyggeri.

25 år med Max Bögl's pensionistklub
Den 22. februar 2018 fejrede virksomhedsgruppen Max Bögl et flot jubilæum i innovationscentret. I anledning af 25-års jubilæet inviterede direktionsformanden, Stefan Bögl, sammen med personaleafdelingen og samarbejdsudvalget medlemmerne af Max Bögl's pensionistklub til det "gamle åsted“ i Sengenthal.

Hybridtårn 2.0
Med hybridtårnet mb 2.0 – en videreudvikling af vores system – når Max Bögl et nyt trin i produktionen af tårne til vindmølleanlæg. Det nye tårnkoncept når næste trin i forhold til optimal rentabilitet. Det er dimensioneret til navhøjder op til 200 meter og giver med sin modulopbyggede struktur yderligere fleksibilitet til udvikling af nye tårntyper.

Lokationen i Danmark fejrer 5-årsdag
Den 19. november fejrer Max Bögl's lokation i Danmark sit 5-års jubilæum. Særlige projekter i den 5 år lange historie er blandt andet sygehuset i Herning, Universitetshospitalet i Århus samt det nyligt færdiggjorte systemparkeringshus i København, som imponerer med sin helt unikke facade.

2019

Virksomhedsgruppen Max Bögl investerer i mere sikkerhed
Med anskaffelsen af en ny flåde med 16 rotervogne til færdigblandet beton investerer virksomhedsgruppen Max Bögl i moderne blande-, køretøjs- og miljøteknik samt i et moderne svingassistent-system og dermed først og fremmest i mere sikkerhed.

maxapp fra Max Bögl
For alle medarbejdere, kunder og interesserede udviklede virksomhedsgruppen Max Bögl en app, som indeholder vigtige oplysninger og giver mulighed for omfattende udveksling af informationer. Kunder og interesserede kan fremover i nyhedsområdet informere sig om nyheder og får således et større indblik i Max Bögl's verden. Medarbejderne hos virksomhedsgruppen kan glæde sig til flere andre spændende funktioner.

Nyt look til Transport System Bögl
Transport System Bögl, er en fremtidsorienteret løsning til den offentlige nærtrafik, men præsenteres nu i et nyt design: Den nye generation af køretøjer i TSB får et unikt design og demonstrerer på virkningsfuld vis fremtidens mobilitet. Designet af den nye generation af køretøjer adskiller sig bevidst fra gængse transportmidler, idet det formidlet et helt nyt indtryk. Kombinationen af reducerede grundformer og funktionelle elementer forener enkelthed og udtryksfuldhed på elegant vis.

Indflytning i den første kontorbygning på campus
I august 2019 flyttede kollegerne fra planlægningsafdelingerne ind i den nye kontorbygning ved hovedsædet i Sengenthal. Fordelt på fire etager tilbyder campusbygningen medarbejderne en åben kontorverden til kreativt og kommunikativt arbejde. Max Bögl Campus fortsætter således med at tage form.

90 år Max Bögl - 25 år lokation Gera
Virksomhedsgruppen Max Bögl blev grundlagt i 1929 og kan nu med stolthed se tilbage på 90 års succesfuld virksomhedshistorie. Denne særlige anledning fejrede medarbejderne sammen med deres familier ved lokationer i Sengenthal og Gera ved et stort event. Over 5.700 gæster kunne i midten af september i det smukkeste sommervejr nyde det spændende rammeprogram med mange forskellige attraktioner, som var blevet stablet på benene af de forskellige områder inden for virksomhedsgruppen under mottoet "Fra Böglere til Böglere". Takket være deres store indsats blev denne særlig dag til en uforglemmelig oplevelse for både store og små.

Læs mere

This website uses cookies. By using our website, you consent to the use of cookies. Learn more ...