Med over 6.500 højtkvalificerede medarbejdere fordelt på flere end 40 lokaliteter og en årsomsætning på rundt regnet 2 mia. euro er Max Bögl en af de største bygge-, teknologi- og servicevirksomheder inden for tysk byggeindustri. Siden grundlæggelsen i år 1929 har virksomhedens historie været præget af stor innovativ styrke inden for forskning og teknik – lige fra skræddersyede individuelle løsninger til bæredygtige helhedsløsninger af højeste byggetekniske  kvalitet.

    Max Bögl etablerede kontor i Danmark i 2014. Vores hovedkontor er placeret i Fredericia samt et regionskontor i Glostrup, hvorfra vi opererer i hele Danmark. Afdelingen i Danmark beskæftiger sig med totalentrepriser, hovedentrepriser og råhus-entrepriser, men råder over kompetencer indenfor alle byggeriets områder.

    Ved hjælp af fremtidsorienterede, selvudviklede løsninger til vor tids problemstillinger som f.eks. vedvarende energi, urbanisering, mobilitet og infrastruktur, realiserer virksomhedsgruppen allerede i dag løsninger til de udfordringer, vores globaliserede verden står over for. På baggrund af mange års erfaring og kompetence inden for præcisionsbyggeri med præfabrikerede betonelementer er Max Bögl desuden en vigtig drivkraft inden for udvikling af innovative produkter, teknologier og byggemetoder.

    Det omfattende udbud af ydelser og den høje egenproduktion med eget stålbyggeri, egne elementfabrikker, en topmoderne vogn- og maskinpark samt egne råstoffer og byggematerialer garanterer den højeste kvalitet. Brugen af BIM, Lean management/production og en standardiseret projektproces sikrer desuden overholdelse af tidsplaner og rentabilitet lige fra den første konceptidé til det færdige byggeprodukt.

    This website uses cookies. By using our website, you consent to the use of cookies. Learn more ...