DNU S4

01.12.2016

DNU S4 er vokset i højden med Max Bögl betonelementer

Det Nye Universitetshospital - DNU i Århus, er det største i rækken af danske supersygehuse, der er bygget i de senere år. Max Bögl har i et jointventure med JFP stået for Råhus- og lukningsentreprisen på S4.

 

Foto: JFP

 

Det Nye Universitetshospital har samlet de fem Århus-hospitaler under et tag i Skejby. DNU, som startede op i 2012 og stod færdig i 2020, blev projekteret i otte storentrepriser. Max Bögl vandt i et jointventure med JFP storentreprisen på råhus og lukning på S4, der består af tre sammenhængende bygninger på hhv. fire og otte etager. De otte store bygningssektioner S1 – S8, udgør sammen med det oprindelige Skejby Sygehus, Det Nye Universitetshospital på i alt 250.000 m².

 

De tre S4-bygninger på i alt 35.000 m² rummer i dag en række forskellige funktioner og afdelinger, heriblandt patient- og personale service, forskning og uddannelse, dialyse, nyremedicin, urinvejskirurgi og fysio- og ergoterapi.

S4-bygningerne er etableret med fire og otte etager

 

Det tidligere Skejby Sygehus var oprindeligt bygget i en flad bygningsstruktur i to etager, men for at skabe plads til de mange funktioner og afdelinger var det nødvendigt at bygge i højden. De tre sammenhængende bygninger, der udgør S4, er bygget i henholdsvis fire og otte etager og afslutter nabobygningerne S2 og S3.

Max Bögl har monteret alle betonelementerne til råhuset i de tre bygninger, dvs. søjler, bjælker, vægge og trapper. På Max Bögls fabrik i Liebenau blev der støbt 1715 betonelementer til byggeriets vægge, som herefter blev transporteret til Århus på ikke mindre end 500 lastbiler. Max Bögl stod ligeledes for alle in-situ støbninger til byggeriet. De øvrige betonelementer til søjler, bjælker og trapper blev leveret fra underleverandører i Danmark.

Udover råhus- og lukningsentreprisen, var Max Bögl i jointventure med JFP også ansvarlig for opmuring, samt levering og isætning af vinduer, der i øvrigt blev monteret med solgardiner. Desuden var Max Bögl ansvarlig for montering af diverse stålkonstruktioner til teknikområdet samt til opspænding af altanerne.

 


Foto: JFP

 

Betonelementer leveret just-in-time

 

Da leverancerne fra Max Bögls betonelementfabrik skulle leveres just-in-time, krævede det detaljeret planlægning og gennemførelse for at sikre præcise leverancer til aftalt tid.

Det var afgørende at de store betonelementer blev leveret i den rigtige rækkefølge, da betonelementerne skulle monteres løbende, som de ankom til byggepladsen. Desuden krævede det fire tårnkraner at løfte de tonstunge betonkonstruktioner på plads.

 

DNU blev successivt taget i brug

 

Da de enkelte bygningssektioner løbende blev taget i brug, øgede det i høj grad kompleksiteten i planlægning og udførelse af det store S4-byggeri.

DNU S4 blev startet op i marts 2015, og blev efter et intensivt projektforløb leveret til planlagt tid i december 2016.

 


Foto: JFP

  

Fakta

  • Hospital DNU S4: Råhus og lukning af tre bygninger, 35.000 m².
  • Storentreprise: Max Bögl og JFP.
  • Bygherre: Region Midtjylland.
  • Arkitekt: DNU Rådgivergruppen I/S.
  • Lokation: Skejby, ved Århus.

 

This website uses cookies. By using our website, you consent to the use of cookies. Learn more ...