De Nederlandse overheid heeft als doelstelling om in 2020 tot 16% duurzame energie te komen. Hiervoor is meer windenergie op land en zee nodig. Mede dankzij windenergie zorgen we voor het behoud van ons milieu, terwijl we tegelijkertijd onze levensstandaard kunnen handhaven. Met onze innovaties op het gebied van windenergie dragen ook wij bij aan de ontwikkeling van milieuverantwoorde energievormen. Zo kunnen wij advies, ontwerp, bouw, ingebruikstelling en onderhoud van moderne windenergie-installaties voor onze rekening nemen.